Ψυχοφελή

Περί νηστείας

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Τα δώρα της νηστείας είναι πολλά. Κάθε μια από τις άλλες αρετές καθαρίζει και στολίζει ή την ψυχή ή το σώμα, όπως η προσευχή, η πραότης, η σωφροσύνη. Η νηστεία και η εγκράτεια κοιμίζει τις επαναστάσεις του σώματος. Τη λύσσα του θυμού και της επιθυμίας την μαραίνει και κάνει τη διάνοια καθαρή και ανέφελη καθώς την εξαγνίζει από τους ατμούς που βγαίνουν από το πλήθος των τροφών και το βάρος που προκαλούν. Με τη νηστεία και την εγκράτεια ταπεινώνεται ο εξωτερικός άνθρωπος, ενώ ταυτόχρονα ανακαινίζεται ο εσωτερικός, όπως τονίζει ο απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Κορινθίους. Είπε κάποιος, «παχειά κοιλιά δεν γεννά λεπτόν νούν». Όταν η κοιλιά λεπτύνεται με νηστεία και εγκράτεια λεπτύνει οπωσδήποτε και τον νού. Διπλό περιτοίχισμα είναι η νηστεία και η εγκράτεια και αυτός που ζεί με αυτές απολαμβάνει πολλή ειρήνη. Προς αυτήν αποβλέποντας λοιπόν, ας αποφύγουμε την γαστριμαργία, ας αγαπήσουμε την εγκράτεια και ας την αγκαλιάσουμε αυτές τις νηστίσιμές ημέρες. Αυτή κάνει το σώμα ευήκοο στην ψυχή και εξαγνίζει τις σκέψεις. Ο άνθρωπος ανατρέχει τότε με αγάπη προς τον Θεό. Ο απόστολός Παύλος λέει για τον εαυτό του «ότι πέρασε με πείνα και δίψα πολλές φορές και με νηστείες».

Ο βίος σου το διάστημα της νηστείας

Για σένα αδελφέ μου δεν είναι ολόκληρος ο βίος σου το διάστημα της νηστείας. Η δύση του ηλίου περιορίζει καθημερινά τη νηστεία σου. Δεν είναι άραγε για όλους σχεδόν εύκολη και στα μέτρα τους η νηστεία γι’ αυτές τις μέρες που ορίζει η Εκκλησία; Ίσως λυπάσαι τη σάρκα σου και αποφεύγεις τη νηστεία, με την εντύπωση ότι προκαλεί μαρασμό, αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Ο κορεσμός από τη φύση του προκαλεί πόνους στις αρθρώσεις, πολλές άλλες αρρώστιες προέρχονται από τις τροφές και ένα συναίσθημα βαρύ περικυκλώνει τον άνθρωπο. Η νηστεία είναι αντίθετα η μητέρα της υγείας. Ο γαστρίμαργος περιφρονεί το σώμα του και το κάνει καχεκτικό και νοσηρό.
Η ακρασία επιτελείται από όλες τις αισθήσεις. Ας επιβάλουμε λοιπόν σε όλες την εγκράτεια. Αν νηστεύεις από φαγητά πρόσεξε τις σκέψεις σου στο βάθος της ψυχής σου, την περιέργεια και τη βασκανία. Η ακοή σου να μην δέχεται κατηγορίες για τους άλλους και κακούς ψυθιρισμούς. Γιατί η κακία που αποφεύγεις μέσω άλλης αισθήσεως μπορεί να έχει κάθοδο στην ψυχή δια μέσου άλλης. Είμαστε σύνθετοι από ψυχή και σώμα.

Η αληθινή νηστεία

Η αληθινή νηστεία είναι εκείνη που περνάει μέσω όλων των αισθήσεων και καθαρίζει και θεραπεύει τα πάντα, γιατί είναι αδελφοί πραγματικά φιλάνθρωπη η ιατρεία της ψυχής με τη νηστεία. Γι’ αυτό μας την επέβαλαν γι’ αυτή την περίοδο οι πατέρες μας.
Εμείς αδελφοί μεταφέροντας κατά τρόπο σωστό τα όσα σας γράφουμε ας σας μιλήσουμε πνευματικά. Κατά τον καιρό της νηστείας επιτίθενται άγρια φανερά και αφανή θηρία εναντίον αυτών που νηστεύουν. Φανερά επιτίθεται η επιθυμία για φαγητό και υλική απόλαυση. Κρυφά επιτίθεται η κενοδοξία, η υπερηφάνεια και η υποκρισία. Η νηστεία και η ακρασία είναι αντίθετα μεταξύ τους όπως η ζωή και ο θάνατος. Η νηστεία είναι εντολή ζωής και αρχίζει από τον πρώτο άνθρωπο, αφού δόθηκε από το Θεό στον Αδάμ κατά την αρχή στον παράδεισο, για τη διαφύλαξη της ζωής και της θείας χάριτος που είχε δοθεί σ’ αυτόν από το Θεό. Η ακρασία είναι συμβουλή για το θάνατο του σώματος και της ψυχής που δόθηκε δολίως από το διάβολο στον Αδάμ διά της Εύας για να εκπέσουν από τη ζωή και να απαλλοτριωθούν από την θεία χάρη. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον θάνατο και ούτε ευχαριστείται με την απώλεια των ανθρώπων. Ποιος λοιπόν θέλει να βρεί ζωή και χάρη από τον Θεό; Ας αποφύγει τη θανατηφόρο ακρασία, ας προστρέξει στη θεοποιό νηστεία και την εγκράτεια, για να επανέλθει χαρούμενος στον παράδεισο.

Η δύναμη της νηστείας


Ο Μωυσής νηστεύοντας επάνω στο όρος σαράντα μέρες, πέταξε σε ύψος θεοπτίας και δέχθηκε τις πλάκες της θεοσέβειας. Ο λαός των εβραίων κάτω από το όρος μεθώντας εξέπεσε στην ασέβεια και έκανε είδωλο μόσχου σε ομοίωμα του αιγυπτίου θεού Άπιδος. Αν δεν στεκόταν ο Μωυσής μεσίτης προς τον Θεό δεν θα λυπόταν καθόλου ο Θεός τους ομογενείς του. Αν λοιπόν, χρειαζόμαστε και εμείς το έλεος του Θεού να μην μεθούμε και να μην βαρυνόμαστε από υπερχορτασμό, γιατί εκεί υπάρχει η ασωτία και η ασέβεια. Ο θεόπτης Ηλίας καθαρίστηκε προηγουμένως με νηστεία.
Ας φοβηθούμε λοιπόν μήπως και εμείς προσέχοντας την γαστριμαργία εκπέσουμε από την ευλογία του Θεού. Ας επιδοθούμε στην αληθινή νηστεία. Ο Κύριος μας, αφού έλαβε σάρκα και έγινε για μας άνθρωπος, μας έδειξε τον τρόπο της νίκης κατά του διαβόλου νηστεύοντας σε όλα. Έτσι νίκησε το πειρασμό που κίνησε τα πάντα εναντίον Του. Στους μαθητές του είπε για το άλαλο και κωφό δαιμόνιο: «Τούτο το δαιμόνιο δεν εξέρχεται παρά μονάχα με προσευχή και νηστεία». Να μην παρασυρόμαστε από την αχορτασία της κοιλιάς και την ηδονή του λαιμού. Να αποσυρόμαστε από το φαγητό ενώ έχουμε ακόμη όρεξη. Ας τρώει κανείς από τα υπάρχοντα τρόφιμα σύμφωνα με την ασθένεια του, χωρίς να προσθέτει στα αναγκαία τα περιττά. Ας ζητεί κανείς την τροφή και όχι την τρυφή, τη σύμμετρη χρήση και όχι την ακρασία και την κατάχρηση. Ο σκοπός για τον οποίο θεσμοθετήθηκε από τους χριστιανούς η νηστεία είναι η κάθαρση της ψυχής.

Χόρτασε αυτόν που πεινάει

Αν έχεις τη δυνατότητα το περίσσευμα της τροφής σου να προσφέρεται για παρηγοριά των απόρων. Αφού εσύ τρέφεσαι με εγκράτεια, μη αποθηκεύεις για αύριο τα περισσεύματα. Χόρτασε αυτόν που πεινάει. Σύνδεσε με την νηστεία την έντονη προσευχή. Οι άγιοι περισσότερο από κάθε άλλον άσκησαν την προσευχή και την νηστεία. Όλα τα μέλη και μέρη του σώματος όταν κακοπαθούν με τη νηστεία, θα βοήσουν προς τον Κύριο συνομιλώντας με την προσευχή, και τότε δικαίως αυτή θα γίνει πιο ευπρόσδεκτη από τον Θεό, ανταμοίβοντας αυτόν που υφίσταται εκούσια τον κόπο της νηστείας .