Αναρτήσεις

Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, περί Αγάπης.

” Ή αγάπη Του Θεού δεν έχει όριο, όπως δεν έχει όριο και µέτρο και Ο ίδιος Ο Θεός που αγαπάται, η αγάπη όµως προς τον πλησίον πρέπει να έχει.
Γιατί αν δεν την χρησιµοποιήσεις µε το µέτρο που πρέπει, µπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού, να σου προξενήσει µεγάλη ζηµία και να καταστρέψεις τον εαυτό σου, για να κερδίσεις άλλους.
Ναι, να αγαπάς τον πλησίον σου, αλλά µέχρι το σηµείο που δεν θα ζηµιώσης την ψυχή σου”.