Ψυχοφελή

Περί προσευχής, από το Γεροντικό.

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Μωυσῆς:

«Ἐὰν δὲν συμφωνήσει ἡ πράξη μὲ τὴν προσευχή, εἶναι χαμένος ὁ κόπος σου».

Καὶ τὸν ρώτησε ἄλλος ἀδελφός:

«Και τί σημαίνει νὰ συμφωνεῖ πράξη καὶ προσευχή;»

«Σημαίνει -εἶπε ὁ Γέροντας- αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα προσευχόμαστε νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ὁ Θεός, νὰ μὴν τὰ κάνουμε πιά. Γιατὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος παραιτεῖται ἀπὸ τὰ θελήματά του, τότε ὁ Θεὸς γίνεται φίλος του καὶ δέχεται τὴν προσευχὴ τού».